Nada Pavićević, kći Dragojeva, rodjena je 16. marta 1951. Godine u Andrijevici. Osnovnu školu  učila je u Drugoj osmogodišnjoj školi u Bijelom Polju, a završila u Risnu. Višu realnu gimnaziju – prirodno-matematički smjer završila je u Bijelom Polju, gdje je bila oslobodjena polaganja usmenog dijela maturskog ispita.


Grupu jugoslovenska književnost i srpskohrvatski  jezik završila  je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Osim toga, na istom fakultetu završila je dvije godine na grupi za italijansku književnost i kurs za andragoge u izvodjenju konsultativno-instruktivne nastave u Crkvenici pri Filozofskom faklutetu u Beogradu. Pohadjala je i pozorišnu radionicu za roditeljski posao u klasi profesora dramskih umjetnosti Luke Kecmana u Trebinju.


Prvo zaposlenje kao profesor bilo je u Gimnaziji u Vrbasu školske 1977/78. Godine. Iza toga radi u Srednjoj hemijskoj školi u Beogradu, a zatim na Radničkom univerzitetu ,,Stari grad’’ u školama za osnovno obrazovanje od 1. Oktobra 1979. Godine.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
| © copyright Nada Pavićević ,2010