Web design

Web design je veoma popularna i tražena djelatnost današnjice, koja pokazuje rastu?i potencijal.  Web je veoma živ medij koji se razvija tehnološki i estetski. Na?in koriš?enja i kreiranja ?e se zasigurno mijenjati u budu?nosti ali potreba za web dizajnerom kao osobom koja kreira vizuelni interfejs tek dobija svoje zna?enje.

Veliki izazovi nas o?ekuju - interakcija, korisni?ki orijentisan dizajn i modularan dizajn su samo neki od pojmova koji predstavljaju fokus aktuelnih istraživanja u oblasti web dizajna.

U sklopu predmeta se izu?avaju slede?i programi:

- Adobe Photoschop ( cs5,cs6)

- Adobe Dreamweaver (cs5,cs6)

- FTP programi

- Flash maker

- Banner maker

- I jos mnogo slobodnog softvera ...

TUTORIJALI:

1. Operacije sa folderima i fajlovima

2. Preuzimanje teksta i slike sa interneta

3. Pravila i programi

4. Predstavljanje i projektovanje WEB prezentacija

 

****** KORISNI LINKOVI******

http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
http://www.jacklmoore.com/colorbox/
http://www.shadowbox-js.com/
http://www.pirolab.it/pirobox/

Istorija

Bjelopoljska gimnazija zauzima pocasno mjesto i najznacajniju ulogu u zivotu i razvoju bjelopoljskog kraja, njegovom kulturnom i ekonomskom preobrazaju do danas. Zaslugom ove ustanove ostvaren je znacajan kulturni i privredni preporod jednog kraja. Ponikla je i djelovala na prostoru kolijevke srpske kulture, na kojem je jos u doba Nemanjica, od sredine 12 vijeka, podignuto vise manastira, centara pismenosti u srpskom srednjovekovlju.