Odluke Školski odbor

X Sjednica Školskog odbora 14.03.2017. god.

     Sjednici su prisustvovali : Džemal Ljušković, Božica Zeković, Dejan Luković, Osman Erović I Enes Kasumović. Takođe se bili prisutni direktor škole Milko Kovačević  I računovođa Alma Crnovršanin. Sjednicu Školskog odbora otvorio je predsjednik ŠO Džemal Ljušković i kanstatovao sljedeći

Dnevni red:

1.Usvajanje Finansijskog izvještaja za 2016 godinu. ( izvjestilac Alma Crnovršanin, računovođa škole )

2.Predlaganje liste izbornih predmeta za školsku 2017/2018. godinu. ( izvjestilac Milko Kovačević, direktor škole )

3.Usvajanje prijedloga sazivanja i održavanja sjednice ŠO elektronskim putem( izvjestilac Milko Kovačević, direktor škole )

4.Tekuća pitinja. ( izvjestilac Milko Kovačević, direktor škole )

Zaključci:

1.Jednoglasno je usvojen Finansijski izvještaj za 2016. god.koji je prezentovala Alma Crnovršanin, računovođa škole ,bez prigovora.

2. Jednoglasno je usvojena lista izbornih predmeta za školsku 2017/18. god. bez prigovora.

3. Usvojena odluka o sazivanju I održavanju sjednica Školskog odbora elektronskim putem.

4. Uslovno usvojen prijedlog direktora da se formira u narednoj školskoj godini odjeljenje Sportske gimnazije I odjeljenje Filološke gimnazije, ukoliko škola na osnovu elaborate dobije licencu od Ministarstva prosvjete.

5. Usvojen prijedlog direktora da se profesori koji osvoje nagrade na Državnom takmičenju I Olimpijadi znanja  novčano nagrade, bez prigovora.

Istorija

Bjelopoljska gimnazija zauzima pocasno mjesto i najznacajniju ulogu u zivotu i razvoju bjelopoljskog kraja, njegovom kulturnom i ekonomskom preobrazaju do danas. Zaslugom ove ustanove ostvaren je znacajan kulturni i privredni preporod jednog kraja. Ponikla je i djelovala na prostoru kolijevke srpske kulture, na kojem je jos u doba Nemanjica, od sredine 12 vijeka, podignuto vise manastira, centara pismenosti u srpskom srednjovekovlju.